Connect with us

business

Magia nagości. Polska – zbliża się kontrowersyjny program

Published

on

Co jakiś czas mamy do czynienia z kontrowersyjnymi sytuacjami. Przykładem są choćby kasyna i hot spot online, które oskarżane są o wyciąganie z ludzi pieniędzy. Oczywiście nic się nie dzieje bez naszej zgody, więc takie hasła to raczej populizm. Od lat tematem tabu w Polsce jest seks i nagość. Nie dziwi nas zatem fakt, że nadchodzący program Magia nagości. Polska już teraz wzbudza spore emocje. O co w tym wszystkim chodzi?

Naked Attraction w Polsce

Jeśli mielibyśmy wskazać kraj, który często przełamuje tematy tabu, to byłaby to Anglia, cała Wielka Brytania. Pod względem różnego typu reality show dorównuje on Stanom Zjednoczonym, a przy tym brytyjskie programy są często bardziej kontrowersyjne. Świetnym tego przykładem jest właśnie Naked Attraction. Jest to teleturniej randkowy emitowany na Channel 4, który zadebiutował w 2016 roku i doczekał się już 7. sezonów. Polega on na tym, że jeden z uczestników programu ma do czynienia z sześcioma innymi osobami, które znajdują się w kabinach.

Sęk w tym jednak, że tę drugą grupę stanowią nagie osoby. Po kolei w każdej rundzie odkrywane są kolejne nagie części ciała, a wybierający może je komentować. Przed następnym odsłonięciem konieczne jest jednak wyeliminowanie 1 uczestniczki lub uczestnika. Tak też dzieje się, aż w finale znajdą się 2 osoby. Wtedy też wybierający również pokazuje się nago, po czym wybiera partnerkę na randkę. Później zaś może się okazać, czy stworzą z tego związek czy też zakończy się tylko na jednej randce.

Oczywiście program od razu spotkał się z wieloma skargami i kontrowersjami. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że w grudniu 2020 roku ukazał się ostatni odcinek już 7. sezonu, to możemy mówić o sporej popularności. Pomysł ten spodobał się również w innych krajach, gdyż własne edycje przygotowano w Niemczech, Finlandii, Włoszech czy Danii. Teraz przyjdzie czas na Polskę.

Magia nagości. Polska stanowić ma w Polsce wyjątkowy show randkowy, który ma być sporym eksperymentem w polskiej telewizji. Za produkcję zabiera się właśnie stacja Zoom TV. Już teraz można zgłaszać się na pierwsze castingi. Nie da się ukryć, że może to być jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów w Polsce ostatnich lat. W naszym kraju bowiem tematyka seksu czy nagości stanowi od lat tabu i mało kto decyduje się na jej przełamanie, zwłaszcza w takim formacie.

Z pewnością sam program musi zostać odpowiednio poprowadzony. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś decyduje się publicznie pokazać swoje nagie ciało, a prowadzący wraz z wybierającym pozwalają sobie na krytykę czy seksistowskie żarty. W zagranicznych formatach stawia się jednak na jakość, dzięki czemu takie sytuacje są eliminowane. Tak też do tematu podeszła brytyjska rada telewizyjna, która mimo wielu skarg nie zdecydowała się na oficjalne śledztwo, gdyż Naked Attraction jako program randkowy nie łamał lokalnego prawa.

Rafał Freyer, dyrektor programowy Zoom TV w jednym z wywiadów stwierdził, że stacja planuje na początek 12 odcinków. Na castingi zapraszane są wszystkie osoby pełnoletnie, niezależnie od wyglądu i orientacji. To oferta skierowana do osób, które nie wstydzą się swojego ciała. Stacja z jednej strony chce właśnie nieco przełamać temat tabu, zaś z drugiej strony sprawdzić, jak Polacy podchodzą do wyboru drugiej osoby tylko na podstawie ich fizycznego wyglądu.

Ciekawe może być to, że wiele zagranicznych odcinków dostępnych jest na YouTube, który przecież ma całkiem rygorystyczne podejście do kwestii nagości w publikowanych materiałach.

Continue Reading
Comments

business

How to Spot the Biggest CVV Shop: A Comprehensive Guide

Published

on

CVV Shop

With the widespread use of credit cards, credit card fraud has become a major concern for individuals and businesses alike. Fraudsters use various tactics to obtain credit card information, which they use to make unauthorized transactions. In this article, we will discuss how to identify credit card fraud and spot the biggest CVV shop.

Understanding Credit Card Fraud

Credit card fraud occurs when someone uses another person’s credit card information without their permission. Fraudsters may obtain credit card information through various means, including phishing scams, skimming devices, or hacking into databases containing credit card information.

Types of Credit Card Fraud

There are different types of credit card fraud, including:

 1. Counterfeit Fraud

Counterfeit fraud occurs when a fraudster creates a fake credit card using stolen credit card information. They may use the fake credit card to make purchases or withdraw cash from ATMs.

 1. Lost or Stolen Card Fraud

Lost or stolen card fraud occurs when a fraudster uses a lost or stolen credit card to make purchases or withdraw cash from ATMs.

 1. Card Not Present Fraud

Card not present fraud occurs when a fraudster uses stolen credit card information to make online purchases or transactions over the phone.

Signs of Credit Card Fraud

There are various signs that can indicate credit card fraud, including:

 • Unauthorized transactions on your credit card statement.
 • Unexpected declined transactions.
 • Receiving a new credit card in the mail that you did not request.
 • Unfamiliar charges or inquiries on your credit report.
 • Receiving calls from debt collectors for debts you do not owe.

How to Spot the Biggest CVV Shop

A CVV shop is a website or online marketplace that sells stolen credit card information. CVV stands for Card Verification Value, which is a three-digit number found on the back of credit cards. Fraudsters use CVV shops to sell stolen credit card information to other criminals who use it for fraudulent transactions.

Signs of a CVV Shop

There are various signs that can indicate a CVV shop, including:

 1. Dark Web Listings

CVV shops are often found on the dark web, which is an anonymous network of websites that are not indexed by search engines. These websites require specific software and credentials to access.

 1. Pricing

CVV shops often sell credit card information for a fraction of the card’s actual value. If a website is offering credit card information at unusually low prices, it may be a CVV shop.

 1. Payment Methods

CVV shops may offer payment methods that are difficult to trace, such as Bitcoin or other cryptocurrencies. This makes it harder for authorities to track down the fraudsters.

How to Protect Yourself from Credit Card Fraud

There are various ways to protect yourself from credit card fraud, including:

 • Keeping your credit card information secure and not sharing it with others.
 • Monitoring your credit card statements regularly for unauthorized transactions.
 • Using strong and unique passwords for your online accounts.
 • Being cautious of phishing scams and not clicking on suspicious links or emails.
 • Contacting your bank immediately if you suspect credit card fraud.

Conclusion

Credit card fraud is a serious issue that can have significant financial consequences. Understanding the different types of credit card fraud and signs to look out for can help you identify potential fraud early. By being aware of the signs of a CVV shop and taking steps to protect your credit card information, you can reduce the risk of becoming a victim of credit card fraud.

Continue Reading

business

Towards a Sustainable Future: The Importance of Biobased and Eco-Friendly Packaging

Published

on

Packaging Tips For Fragile Items

The importance of sustainable packaging has been increasingly recognized in recent years, as businesses and consumers alike seek to reduce their environmental impact. One approach to achieving this goal is through the use of biobased packaging, which is a type of eco-friendly packaging made from renewable resources.

Biobased packaging

Biobased packaging refers to packaging materials that are derived from biomass, which includes a wide range of organic matter such as plants, trees, and agricultural waste. This is in contrast to traditional packaging materials such as plastic, which are made from non-renewable resources such as oil and gas. Biobased packaging can be made from a variety of materials, including bioplastics, paper, and cardboard.

One of the benefits of biobased packaging is that it is biodegradable, meaning that it can break down naturally in the environment. This is in contrast to traditional packaging materials, which can take hundreds of years to decompose and can contribute to pollution and litter. Biobased packaging also often requires less energy to produce than traditional packaging, as it is made from renewable resources that require less processing.

In addition to being biodegradable, biobased packaging can also be compostable, meaning that it can break down into organic matter that can be used as fertilizer. This can help to reduce waste and support sustainable agriculture. Some biobased packaging materials are also recyclable, meaning that they can be reused to create new products.

One example of biobased packaging material is a bioplastic, which is a type of plastic made from renewable resources such as cornstarch or sugarcane. Bioplastics can be used to make a wide range of products, including food packaging, bags, and utensils. They are biodegradable and compostable, making them a more sustainable alternative to traditional plastic.

Another example of biobased packaging is paper-based packaging, which is made from renewable resources such as trees. Paper-based packaging can be recycled and is biodegradable, making it a more eco-friendly option than plastic. In addition, paper-based packaging can often be produced using less energy than plastic packaging, as it requires less processing.

Eco-friendly packaging

Eco-friendly packaging is another term that is often used to describe sustainable packaging. Eco-friendly packaging can refer to a range of packaging materials and practices that are designed to have a minimal impact on the environment. This can include biobased packaging, but can also include other sustainable packaging practices such as using recycled materials or reducing packaging waste.

One example of eco-friendly packaging is minimal packaging, which involves reducing the amount of packaging used for a product. This can help to reduce waste and minimize the environmental impact of the packaging. Another example is reusable packaging, which involves designing packaging that can be used multiple times, reducing the need for single-use packaging.

While biobased packaging and eco-friendly packaging have many benefits, there are also some challenges associated with their use. One challenge is the cost of producing these types of packaging, which can be higher than traditional packaging materials. However, as demand for sustainable packaging increases and production processes become more efficient, the cost of biobased packaging is likely to decrease.

Another challenge is the availability of biobased packaging materials. While there are a growing number of companies producing biobased packaging, the availability of these materials can still be limited. This can make it difficult for businesses to switch to sustainable packaging options.

Despite these challenges, the use of sustainable packaging is an important step towards reducing our environmental impact and creating a more sustainable future. 
By choosing biobased packaging and eco-friendly packaging options, businesses and consumers can help to support sustainable practices and reduce waste.

Conclusion

In conclusion, sustainable packaging is becoming increasingly important as we seek to reduce our environmental impact. Biobased packaging is one type of sustainable packaging that is made from renewable resources and can be biodegradable, compostable, and recyclable. Bioplastics and paper-based packaging are examples of biobased packaging materials, while minimal packaging and reusable packaging are examples of eco-friendly packaging practices.

 

As we move towards a more sustainable future, it is important for businesses and consumers to consider the environmental impact of the products they use and the packaging they choose. By choosing biobased and eco-friendly packaging options, we can help to reduce our impact on the environment and support sustainable practices. While there are challenges associated with the use of these types of packaging, the benefits are clear and the demand for sustainable packaging is only likely to increase in the years to come.

 

In addition to choosing sustainable packaging, there are many other steps that businesses and consumers can take to reduce their environmental impact. These can include reducing energy consumption, using renewable energy sources, and minimizing waste. By working together and taking these steps, we can create a more sustainable future for ourselves and future generations.

 

Continue Reading

business

Which Types of Software Does Your Company Need?

Published

on

types of software

Workspace digitalization will undoubtedly continue to grow. Business opportunities are unlimited since the internet connects the right applicants with the right employers all over the world.

However, any good idea needs a solid implementation strategy. Specifically, the need to communicate effectively and to share knowledge seamlessly grows.    

Thankfully, the market is ever-expanding. When there is a global need, solutions always emerge. Digitalization is rapidly expanding to affect all fields, including communication, task scheduling and administration, file sharing, and so on.

While this is good news, it also poses a conundrum: which tools to pick and which ones to avoid?

With so many options available, it is essential to decide the exact tools your business needs.

Here are our top picks.

 

Call Center Automation

Call center automation is definitely a good idea, as it can be deployed for various processes, including:

 • Automation
 • Empowering employees
 • Connecting with customers
 • Driving continual improvement

The finest of call center automation tools come with conversational AI capabilities and deliver unified RPA. Both factors are critical, as they help businesses optimize processes and streamline procedures with ease.

A pro tip would be to use speech analytics for your call center. Speech analytics is the process of decoding audio recordings and using that information for advanced business intelligence. It has multiple uses and is certain to improve your business’ contact center performance.

For streamlining manual tasks, consider VoIP protocols, IVR systems and ACD systems.

VoIP protocols (Voice over Internet Protocol) is a method for the delivery of voice communications and multimedia sessions over IP networks. It has been around for a while and pretty much all businesses have used it at some point.

IVR (Interactive Voice Response) systems allow customers to interact with a computer-operated phone system through the use of voice and DTMF tones input via a keypad.

ACD (Automated Call Distribution) systems are telephony devices that answer and distribute incoming calls to a specific group of terminals or agents. Typically, ACDs deploy a voice menu to direct callers based on the caller’s selection.

 

Dispatch Software

Using dispatch software is always a good idea as it enhances logistics operations dramatically. It is a type of field service management software and its main purpose is to assist businesses in managing and automating their dispatch operations.

Dispatch software combines multiple functionalities such as client information, scheduling, dispatching, employee productivity, and automated billing and invoicing, to name a few.

 

Performance Management Software

Performance management is the process entailing communication and feedback between managers and employees. Its main goal is to uphold the company’s strategic goals.

There are five steps in the performance management cycle, as follows:

 • Planning — communicating goals
 • Monitoring — monitoring employee performance
 • Developing — using insights obtained during the monitoring phase to improve employee performance
 • Rating — performance appraisal
 • Rewarding — rewarding good performance

Updated performance management software can streamline these otherwise complex steps, so it’s important to choose wisely. Also, keep in mind that new tech can only help if you have a strategic vision — automating random processes won’t do much to improve your performance management procedures.

 

eLearning and Gamification

Learning is one of the most desired benefits for new recruits. If you focus on adopting an innovative strategy in this area, you may lead by example.

Gamification and other eLearning options are rather popular these days, so you should definitely consider them.

What is gamification?

As the term portends, it is the application of game elements in other contexts. In the context of eLearning, gamification focuses on certain game elements that can boost training. The three main standards of the approach are meaningfulness, conditioning, and communication. Gamification specifically targets the extrinsic motivation of the learner (in plain words:  external rewards).

Typical elements of gamification are points, badges and leaderboards. Points identify progress, nadges display achievements, and leaderboards are used for ranking.

Additional elements (optional) include progress bars, incentives, rewards for the milestones achieved, a narrative, feedback and interactive elements.

Beyond gamification, you may want to consider augmented reality (AR) learning. Once reserved for musings of science fiction writers, AR has gone a long way to reach its present status. Even when we can’t see it, AR technology is all around us.

Augmented reality is a synthesis of the real world and computer-generated environments. AR apps interact with users, offering a rewarding user experience.

As AR apps overlap with other technologies, it’s not unusual for students to be able to use social media to send messages while learning.

 

Knowledge Management System   

Knowledge management systems are yet to earn their rightful place and there’s no doubt that will happen eventually. The current state of knowledge management and sharing is far from optimal but it’s still better than not doing anything. Conventional methods can document only ca. 20% of organizational knowledge.

It’s no rocket science that offering learning opportunities is simpler than managing knowledge, specifically in the case of large organizations.

Modern knowledge management systems bring together technology, organizational processes, and learners. Information is stored in a central location, meaning it’s easily accessible anywhere, anytime.  

 

Project Management Tools

When it comes to project management tools, options are close to endless.

There are so many apps that it’s impossible to compare them all. Thankfully, clients usually go for popular choices, so you may start there until you learn the ropes and come across a better solution.

Typically, businesses need to combine project management tools with communication tools and file management tools, for obvious reasons.

Pick the apps that integrate with others and focus on the following points: file sharing, task conversion, visualization, and unified inbox.

 

Keeping Track of New Tech

Considered here are some of the must-have apps, which we’re hoping you’ll find helpful. Additional ideas may come to mind but stick to simplicity.

Alas, it’s too easy to get lost in the variety, and not all software solutions are necessarily good solutions.

Since workplace digitalization is a trend that doesn’t seem to be going anywhere, it’s perfectly valid to turn to other businesses for advice.

New tools keep popping up all the time and they make a point of including new trends. Keep an eye on the offer and adjust away.

 

 

Continue Reading

business

Top 10 Digital Marketing Interview Questions And Answers

Published

on

digital marketing

Digital marketing has become an integral part of businesses worldwide, and with the rise in demand, there has been an increase in the number of job openings in this field. 

 

This blog will discuss some of the top digital marketing interview questions and answers that will help you prepare.

 

Introduction

 

The rise of online platforms and social media has opened up endless opportunities for marketers to reach and engage with their audience. 

 

As a result, the demand for digital marketing professionals has rapidly increased over recent years. With the increasing demand for digital marketing professionals, knowing the top digital marketing interview questions is essential.

 

If you want to crack a digital marketing interview, you must be well-prepared with the commonly asked digital marketing interview questions. 

 

Best 10 Digital Marketing Interview Questions (With Answers)

 

If you are looking to start a career in digital marketing or are preparing for an interview, here are the top digital marketing interview questions and answers to help you ace your next interview.

 • What is digital marketing, and why is it vital for businesses?

 

Answer: Digital marketing promotes products or services using digital channels, such as search engines, social media, email, and mobile apps. 

 

The goal of digital marketing is to reach and engage with potential customers through these digital channels and convert them into loyal customers.

 

It is important as it helps businesses reach their target audience cost-effectively and measurably and provides the opportunity to engage with customers in real-time.

 

Click here: Learn in detail the top digital marketing interview questions with Expertrons

 • What are the different types of digital marketing?

 

Answer: The different types of digital marketing include Search Engine Optimization (SEO), Pay-Per-Click (PPC), Social Media Marketing (SMM), Email Marketing, Content Marketing, and Affiliate Marketing.

 • What is SEO, and how does it work?

 

Answer: SEO stands for Search Engine Optimization which focuses on optimizing a website’s content to rank higher on search engine results pages (SERPs) organically.

 

It works by optimizing the website’s content, meta tags, and other on-page elements to make it more relevant and useful to users searching for a particular keyword or phrase.

 • What is PPC, and how does it work?

 

Answer: PPC stands for Pay-Per-Click, it is an important metric. It is a form of paid advertising where advertisers pay a fee each time their ad is clicked on. PPCs are commonly used in search engine advertising and social media advertising.

 

PPC works by bidding on keywords and displaying ads on SERP i.e search engine result pages or other websites, and advertisers only pay when someone clicks on their ad.

 • What is social media marketing, and how does it function?

 

Answer: The process of advertising products or services on various social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn is known as social media marketing.

 

It works by creating content that is engaging, running ads, and engaging with the audience which helps to build brand awareness and ultimately drive traffic to the website.

 • What is email marketing, and how does it function?

 

Answer: Email marketing method is a popular way of sending promotional messages to a targeted audience via email. 

 

Email marketing entails obtaining email addresses from readers or subscribers in order to share pertinent information with them, such as newsletters, updates on pertinent events, and promotional offers.

 • What is content marketing, and how does it function?

 

Answer: The process of Content marketing is creating and sharing valuable content to attract and retain a clearly defined target audience. 

 

It functions by producing interesting, educational, practical, and entertaining content and disseminating it via a variety of channels, including blogs on websites, social media, and email.

 • What is affiliate marketing, and how does it work?

 

Answer: Affiliate marketing is a type of performance-based marketing where advertisers pay a commission to affiliates for promoting their products or services. 

 

It works by providing affiliates with unique links (each affiliate works separately) that they can use to promote the products or services, and advertisers only pay when a sale is made through the affiliate’s link.

 • What are the key metrics used to measure the success of digital marketing campaigns?

 

Answer: Some of the key metrics or popularly known as KPIs used to measure the success of digital marketing campaigns include website traffic, conversion rate, click-through rate (CTR), cost per click (CPC), cost per acquisition (CPA), and return on investment (ROI).

 • What are the different tools used in digital marketing?

 

Answer: There are many tools available in the market, some of the popular and good tools used in digital marketing include Google Analytics, Google Ads, SEMrush, Ahrefs, Hootsuite, Mailchimp, and Canva, among others.

 

Key Takeaway

 

In conclusion, digital marketing is a vast field with endless opportunities. 

 

Digital marketing is a rapidly growing field, and it is important for job seekers to be well-prepared with the commonly asked questions in interviews.

 

By preparing for these top digital marketing interview questions and answers, you can increase your chances of landing your dream job in digital marketing.

 

To succeed in a digital marketing role, you must understand the various channels and strategies available and how to measure their success. 

 

We hope these top digital marketing interview questions and answers will help you ace your next interview and showcase your knowledge and skills.

 

Continue Reading

business

All You Need to Know About the Crypto Tax Calculator

Published

on

Crypto Tax Calculator

Introduction

Cryptocurrency taxes can confuse many people, especially those new to crypto. With so many cryptocurrencies available and the value constantly fluctuating, it can take time to calculate the exact amount of taxes owed. This is where the crypto tax calculator comes into play. In this blog post, we will explore what a crypto tax calculator is, how it works, and why it is essential for cryptocurrency investors.

 

What is a Crypto Tax Calculator?

A crypto tax calculator is designed to help cryptocurrency investors accurately calculate their tax liabilities. It analyzes the transactions on various cryptocurrency exchanges and summarizes the taxes owed. These calculators typically utilize an Application Programming Interface (API) to retrieve transaction data from cryptocurrency exchanges, including the date of purchase, the amount spent, the price of the cryptocurrency at the time of purchase, and the date of sale. Once this data is collected, the calculator calculates the tax liability.

 

How Does a Crypto Tax Calculator Work?

Crypto tax calculators work by taking all of the data collected from the API and processing it through a complex algorithm. The algorithm considers various factors, such as each cryptocurrency’s purchase price, sale price, and holding period. The tax calculator then uses this data to calculate each transaction’s capital gains or losses.

Capital gains are the profit made when selling a cryptocurrency for more than it was purchased for, while capital losses occur when selling a cryptocurrency for less than it was purchased for. Once the calculator has calculated the capital gains or losses for each transaction, it then calculates the total tax liability for the investor based on their tax bracket and the tax laws in their country.

 

Why is a Crypto Tax Calculator Essential?

Crypto tax calculators are essential for several reasons:

 • Accuracy

Calculating cryptocurrency taxes can be highly complicated, especially for those who have made numerous trades. A crypto tax calculator eliminates the possibility of human error, ensuring that the tax liability is calculated accurately.

 • Time-Saving

Calculating taxes manually can be a time-consuming process. A crypto tax calculator simplifies the process and saves investors time by automatically generating a tax report.

 • Cost-Effective

Hiring a tax professional to calculate your crypto taxes can be costly. A crypto tax calculator eliminates the need for a tax professional, saving investors money.

 • Compliance

Using a crypto tax calculator, investors can ensure that they comply with tax laws in their country. Failure to comply with tax laws can result in penalties and fines.

How to Choose the Right Crypto Tax Calculator

 

Choosing the right crypto tax calculator can be overwhelming, given the many options available. Here are some factors to consider when selecting a crypto tax calculator:

 • Accuracy

Accuracy is the most crucial factor when choosing a crypto tax calculator. Ensure that your calculator is accurate and current with the latest tax laws.

 • User-Friendly

A user-friendly interface is essential when choosing a crypto tax calculator. The software should be easy to navigate, and the instructions should be clear and concise.

 • Integration

Ensure that the crypto tax calculator you choose can integrate with the cryptocurrency exchanges you use. The more exchanges the calculator supports, the better.

 • Customer Support

Choose a crypto tax calculator that offers excellent customer support. The support team should be easily accessible and able to answer any questions you have.

Conclusion

A crypto tax calculator is an essential tool for cryptocurrency investors. It simplifies calculating taxes and helps investors comply with tax laws. Using a crypto tax calculator, investors can take control of their tax liabilities and make informed decisions about their cryptocurrency investments.

Continue Reading

Trending