Connect with us

health

Jak rozpoznać kłamstwo?

Published

on

Podobno kłamstwo ma krótkie nogi. Czy to przysłowie sprawdza się w praktyce? Czy istnieją metody na rozpoznanie kłamcy? W jaki sposób zweryfikować czy druga osoba mówi prawdę? Poniżej przedstawiamy 6 zachowań, które zdradzają nieczyste zamiary. Po przeczytaniu tego artykułu, z całą pewnością rozpoznasz, czy ktoś jest z Tobą szczery, czy też nie.

Fałszywa mimika twarzy

Przez większość czasu używamy mimiki twarzy. Najczęściej, aby ukryć kłamstwa uśmiechamy się, kiwamy głową i mrugamy. Niestety, gdy nasze myśli i gesty nie pasują do siebie, język ciała pozwala nam natychmiast odczytać ewentualne kłamstwo. Nawet jeśli wydaje nam się, że w naszych działaniach niczego nie ujawniliśmy to druga osoba widz, że jesteśmy sztuczni, niewiarygodni i niepewni. Oczywiście grając online czy wybierając darmowe gry na automatach bez logowania nie musimy się mierzyć z takim problemem.

Nerwowe dotykanie nosa

Nos odgrywa dużą rolę w ukrywaniu kłamstw. Oczywiście każdy gest należy interpretować zgodnie z kontekstem, w jakim się pojawia, bo nasz rozmówca może mieć alergię lub katar. Jeśli jednak ręka, której towarzyszy napięcie, porusza się po twarzy, może to oznaczać, że coś przed nami ukrywa. Naukowcy z Chicago odkryli, że kiedy kłamiemy, uwalniamy chemikalia zwane katecholaminami, powodując puchnięcie tkanek w nosie. Obrzęk nie jest widoczny gołym okiem, ale prawdopodobnie spowoduje gest pocierania nosa. Podobne zjawiska zachodzą, gdy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani i zestresowani.

Drapanie szyi oraz poprawianie kołnierza

Osoby, które są wobec nas zwyczajnie nieszczere mogą pocierać szyję, a nawet poluzować kołnierze. Pod wpływem silnych emocji i wysokiego ciśnienia krwi, szyja może zacząć się pocić. Gest pocierania palcem wskazującym o szyję może również świadczyć o niepewności i podejrzliwości, więc osoba, która to robi, może być niekonsekwentna z jego mową.

Zakrywanie ust

Kiedy ludzie słyszą złe wieści, nieprzyjemne słowa lub kłamstwa, chcą uniknąć dodatkowego stresu. Pod wpływem silnych nerwów, kłamcy zwykle poruszają również rękami wokół ust. Nie trzeba ich zbyt mocno zakrywać, wystarczy dotknąć brody i ust, delikatnie włożyć palce do ust i połykać ślinę. Jeśli druga osoba zakryje usta, możemy zacząć się zastanawiać, czy przez przypadek nie kłamie.

Pociąganie za ucho

To samo dotyczy uszu. Dzieci po prostu zakrywają je bardzo wyraźnie. Wszystko to, aby pokazać, że nie chcą słyszeć kłamstw i innych złych rzeczy. Dorosła wersja tego dość dziwnego zachowania polega na pocieraniu ucha lub na charakterystycznym pociągnięciu małżowiny usznej czy też samego płatka ucha.

Przecieranie oczu

Podobnie jak w przypadku mechanizmu zakrywania ust, aby przestać wysyłać fałszywe treści, można wyróżnić inny gest, jakim jest dobrze nam znane tarcie oczu. Gest zasłaniania oczu i ich zamykania jest próbą ochrony przed stresem. Podczas kłamstwa objawia się to unikaniem kontaktu wzrokowego z drugą osobą. Takie zachowanie jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn. Panie dbają zwyczajnie o to, by nie popsuć makijażu.

Z całą pewnością kłamstwo jest tym elementem, którego nie lubimy i nie tolerujemy. Nie ufamy osobom, które mają tendencję do koloryzowania swoich opowieści, a także do przedstawiania fałszywych informacji. Dzięki powyższym punktom od teraz będziesz w stanie bez problemu rozpoznać potencjalnego kłamcę. Mamy jednak nadzieję, że w Twoim otoczeniu jest naprawdę mało takich osób. Najlepiej otaczać się ludźmi, którzy są szczerzy i bezpośredni i tego właśnie Ci życzymy.

Continue Reading
Comments

health

How To Find The Right Cognitive Behaviour Therapist For You?

Published

on

By

Physical Therapy

Cognitive behaviour therapy, sometimes known as CBT, is a type of psychological therapy that is beneficial in the treatment of a wide variety of mental health illnesses, such as anxiety disorders, depression, and addiction. The primary goal of cognitive behavioral therapy (CBT) is to alter destructive patterns of thought and behavior by recognizing and disputing cognitive misconceptions.

If you are considering getting cognitive behavioral therapy (CBT), selecting the correct therapist to work with might be an important step on the path to better mental health. The following are some suggestions that can assist you in locating an appropriate cognitive behaviour therapist for your needs.

Get Recommendations

The first thing you should do while looking for a cbt thailand therapist is to speak with someone you have confidence in, such as your primary care physician, close friends, or members of your family. They might have had firsthand experience with cognitive behavioral therapy (CBT), or they might know someone who has. You may also contact your health insurance provider to obtain a list of CBT therapists that participate in their network.

Carry Out Some Study

When you have a list of potential therapists to choose from, the next step is to do some research to learn more about their credentials, years of experience, and approach to therapy. On the websites of professional organizations such as the American Psychological Association or the Canadian Psychological Association, you will be able to check their qualifications. You can learn about the experiences of other patients by reading internet reviews written by those individuals.

Verify Any Claims Of Specialization

Not many mental health professionals are certified to provide cognitive behavioral therapy (CBT), as it is a specialized form of talk therapy. You should look for therapists who have both specialized training in cognitive behavioral therapy (CBT) and expertise in treating the particular mental health illness that you are seeking help with. Because of this, the treatment that you receive will be as beneficial as is humanly possible.

Take Into Account The Logistics

When looking for a cognitive behavioral therapy (CBT) therapist, logistics should also be a major concern. Consider things like the location of the mental health retreat, where the therapist operates, whether or not they are available, and how much they charge. Choose a therapist whose office is easily accessible from where you live and whose hours are flexible enough to accommodate yours. Think about how much money you can set aside for therapy, as well as whether or not your health insurance would cover it.

Talk Things Out With The Therapist

It is crucial to visit with a potential therapist to discuss your concerns and treatment goals before making a commitment to therapy with a specific professional. This will provide you with insight into their method of treatment and allow you to determine whether or not they are a good fit for you. Ask them about their expertise and training in cognitive behavioral therapy (CBT), as well as their success rate in treating your specific illness, and their approach to therapy while you are meeting with them.

Trust Your Gut

When choosing a cognitive behavioral therapy (CBT) specialist, the degree to which you feel at ease in their presence is ultimately the most significant consideration. Put your faith in your gut feelings and select a therapist who you believe will pay attention to you, honor the things that are important to you, and recognize your worries. Keep in mind that therapy is a process in which participants work together and that for you to make progress, you need to feel that you are being protected and supported.

Final Words

Finding the proper cognitive behaviour therapy is a vital step in achieving greater mental health, which is why you should take the time to do your research. You can select a therapist who is well-equipped to assist you in overcoming your mental health difficulties if you do your research, verify that they have a specialty, take into consideration the logistics, visit with the therapist, and trust your instinct.

Continue Reading

health

6 Things To Do After Being Involved in a Rideshare Accident

Published

on

By

Rideshare Accident

Rideshare programs have become a popular choice for traveling. Most people without cars use them to get around. That said, rideshare accidents have also become common, and some lead to severe injuries. Because these drivers work for rideshare companies, most people often wonder about the steps to take after getting involved in an accident with such drivers. Here are some of the things you need to do.

Check for Injuries

The first thing you need to do after an accident is to check for injuries. Your health should be your concern. If you have other passengers in the car and you can move, check if they are injured as well. Don’t move anyone who is unconscious, as you don’t know the extent of their injuries. If you have first aid knowledge, you can help, but don’t give medical care beyond what you’re qualified to do. You may end up causing more injuries.

Seek Medical Care

Seek medical attention even if you can’t see any injuries. Accidents tend to shock the people involved, which can prevent them from feeling any pain at the moment. The doctor will evaluate you and give you a clean bill of health if you’re fine or treat you for any injuries. The effects of car accidents can be long-lasting, especially if you ignore immediate medical care. That’s why it’s advisable to ensure you are okay.

Document the Scene of an Accident

If you can move, document the accident scene by taking photos and videos. Capture the location of each vehicle, the damage caused, nearby traffic signs and lights, and the surroundings. Even if you’re a passenger who ordered the rideshare vehicle, you should still collect evidence. It will come in handy when filing an injury claim. Plus, the evidence can prove who is responsible for the accident.

Report the Accident to the Police

Always call the police after being hit by a car. Often, most people try to solve the issue independently, only for the arrangement to backfire. Let the police come and write a report of the accident. You’ll need it when filing an insurance claim. The police will speak to everyone at the scene and write a neutral record. They might also issue a ticket to the driver who violated traffic laws.

Contact An Attorney

Most people assume you should only contact a lawyer when the insurance company is frustrated. However, you need to involve them from the start. Find a good car accident lawyer at Reinartz Law Firm who will advise you about the steps to take. Rideshare companies and insurance carriers have a lot of experience with car accident claims and can try to lowball you. A lawyer will argue on your behalf and ensure you get fair compensation.

Contact Your Insurance Company

Always contact your insurance company, regardless of who will be found at fault after a rideshare accident. That simple call will get the ball rolling on your compensation. It’s also an official notice, just in case things don’t go as planned and you have to depend on your policy to cover the expenses you incur. While the rideshare driver’s insurance coverage may pay for your expenses, their coverage may not be adequate. In such a case, your underinsured coverage will cover the extra cost, saving you additional expenses.

Getting hit by a rideshare driver is complicated. That’s because the drivers have to get their personal insurance coverage, and the rideshare company only provides additional coverage. As such, it can be hard to know who to deal with. That’s why you need an experienced car accident lawyer who will know how to navigate all these and secure you a fair settlement.

 

Continue Reading

health

Fruits for Fitness: Top Ten Health Benefits of Fruits

Published

on

Top Ten Health Benefits of Fruits

Fruits are not only delicious but they are also packed with essential nutrients that can help to improve overall health and well-being. From reducing the risk of chronic diseases to improving digestive health and boosting immune function, there are many benefits to consuming a variety of fruits as part of a balanced diet.

In this article, we will explore the numerous health benefits of fruits and provide examples of fruits that are particularly beneficial for each benefit. So, read on to learn more about the amazing health benefits of fruits and how you can incorporate them into your diet for optimal health.

Fruits are an essential component of a healthy diet and provide a variety of health benefits. Some of the health benefits of fruits include:

1. Fruits are Nutrient Rich

Fruits are rich in vitamins, minerals, and other nutrients that are essential for the proper functioning of the body. Many fruits are rich in a variety of nutrients, but some particularly nutrient-dense fruits include berries (such as blueberries, raspberries, and strawberries), citrus fruits (such as oranges and grapefruits), kiwifruit, mangoes, and papayas.

2. Low in Calories

Most fruits are low in calories and high in fiber, which can help to reduce the risk of obesity and other chronic diseases. Fruits that are particularly low in calories include watermelon, cantaloupe, honeydew melon, strawberries, raspberries, blackberries, and blueberries.

3. Rich in Antioxidants

Fruits are rich in antioxidants, which can help to prevent damage to the cells in the body and reduce the risk of chronic diseases such as cancer, heart disease, and Alzheimer’s disease. Berries (such as blueberries, raspberries, and strawberries), pomegranates, grapes, and cherries are particularly rich in antioxidants.

4. Reduce the Risk of Chronic Diseases

The consumption of fruits has been linked to a reduced risk of chronic diseases such as heart disease, stroke, diabetes, and some cancers. Apples, oranges, bananas, berries, grapes, and kiwifruit have all been linked to a reduced risk of chronic diseases.

5. Improve Digestive Health

The fiber in fruits can help to promote healthy digestion and reduce the risk of constipation. Fruits that are particularly high in fiber and can help promote healthy digestion include raspberries, blackberries, pears, apples, bananas, and oranges.

6. Skin Health and Appearance

Fruits are rich in vitamins and antioxidants, which can help to improve the health and appearance of the skin. Fruits that are particularly rich in vitamin C and other antioxidants, which can help to improve the health and appearance of the skin, include kiwifruit, oranges, papayas, strawberries, and watermelon.

7. Increases Immunity

Fruits are rich in vitamin C, which can help to improve immune function and reduce the risk of infections. Fruits that are particularly high in vitamin C and can help to improve immune function include kiwifruit, oranges, grapefruit, strawberries, and papayas.

8. Lower the Risk of Stroke

Some studies have found that consuming fruits, especially berries and citrus fruits, may help to lower the risk of stroke. This may be due to the anti-inflammatory and antioxidant compounds found in fruits. Some fruits that may be especially beneficial for reducing the risk of stroke include citrus fruits (such as oranges and grapefruit), berries (such as strawberries, blueberries, and raspberries), and apples.

9. Improve Mental Health

Fruits, especially berries and citrus fruits have been linked to improved cognitive function and a reduced risk of cognitive decline. This may be due to their high content of flavonoids and other antioxidants. Berries (such as blueberries and strawberries) and citrus fruits (such as oranges and grapefruit) are particularly rich in flavonoids and other antioxidants that have been linked to improved cognitive function.

10. Reduce Inflammation

Fruits, especially those that are rich in antioxidants, have anti-inflammatory properties that can help to reduce inflammation in the body. This may help to reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes, and cancer. Fruits that are particularly high in antioxidants, such as berries (such as blueberries, raspberries, and blackberries), cherries, and pomegranates, have anti-inflammatory properties that can help to reduce inflammation in the body.

Continue Reading

health

6 Dance Styles That Can Boost Your Fitness

Published

on

6 Dance Styles That Can Boost Your Fitness

“Dance is the hidden language of the soul”- Martha Graham.

It is one of those activities which can liberate you from stress and elevate your mood. And you must be very much aware of the fact that dancing on a regular basis is one of the best ways to remain fit, both mentally and physically. Why is it different and better than the conventional style of working out? Because it is total fun, you don’t even realize that you are working out every muscle of yours.

Check out these 5 popular dance styles which will make your fitness journey a lot easier and more fun!

1.     Contemporary

The dance genre was developed in the mid-twentieth century as one of the most expressive dance styles. The popularity of the genre has sky-rocketed around the globe,  especially in Europe and America. It has elements of lyrical and classical ballet and jazz dance forms.

When you will acquire the skill of the dance form you will realize that it empowers you to express your deepest feelings through your body movements. One can choose a wide array of music to deploy the techniques of a contemporary dance performance.

2.     Dance Yoga

Yoga is undoubtedly one of the most practiced posture-based mental, spiritual, and physical fitness techniques. With increasing popularity, yoga enthusiasts have devised a dance style that is widely grabbing a lot of attention among fitness enthusiasts. If you believe in the power of Yoga, you should definitely try Dance Yoga which incorporates moves inspired by Yoga asanas. These moves can be very basic combined with simple music like chants or drum beats or they can be complicated asanas combined with fast-beat music.

This workout style is a perfect way to reap the benefits of yoga along with the joy that comes along with its music. If dance is not your style, you can simply register yourself in online yoga classes.

3.     Hip Hop

This dance form has been representing the young generation for three decades. The more you understand and practice Hip-Hop, you’ll realize that it is a culture more than a dance form. It is made up of exciting elements of music and arts like B-boying, Graffiti, MCing, and Deejaying. And even if you have developed a little skill in the dance style, you will understand that it is all about attitude, self-knowledge, and expression.

If you are a fitness freak, you’ll soon discover hip-hop hits in your workout playlist. The fast-paced music, the beats, and the lyrics literally multiply the zeal and the effort you put into your fitness sessions.

4.     Zumba

The Latin dance style, Zumba is widely practiced as a group workout, around the globe. The interval training dance style incorporates low and high-intensity dance moves, designed to enhance heart health. To groove on the fusion of Latin and international music will give you a party-like experience. And you won’t even realize that you are working on those extra pounds.

Whether you are dancing alone at home or grooving with a group in a Zumba class, you will enjoy the dance numbers and the moves, even if you are not that good at it. In a good 60-minute Zumba session, you can burn an average of 370 calories, which is more than the calories burnt in aerobics and kickboxing. With consistency, you can achieve great flexibility, strong core muscles, and a great physique.

5.     Masala Bhangra

Masala Bhangra Workout has revolutionized the high-energy Indian folk dance of Bhangra. It is a perfect alchemy of Bhangra, Bollywood dance style, Hip-Hop, and Salsa. It is fun to incorporate this dance style as a workout regimen as it is fun and rigorous at the same time. A good Masala Bhangra workout training can help you burn approximately 500 calories, which is more than burnt in Zumba!

The high-intensity workout form, Masala Bhangra is a great way to work on your stamina, balance, endurance, and overall body strength. You can view some of the cool moves on youtube to ensure that it is one of the most recent and interesting ways to boost your fitness.

6.      Belly Dancing

This core-strengthening dance form is a great workout option. Although it goes way back to the 18th century, it is incorporated in so many movies and global stages today. Besides its popularity, it has several benefits to offer. It especially targets the stomach, oblique, glutes, and thighs. Moreover, it helps in enhancing posture, body coordination, and balance.

The music is also rich in beats and rhythm. If you are impressed with this dance form you can explore some awesome belly dance classes architected by highly trained and acclaimed teachers on ipassio. Once you will add this dance form to your workout regimen, you will realize that it is inexplicably addictive.

Dance your way to Fitness

“To dance is to be out of yourself, larger, more beautiful, more powerful. This power, it is glory on earth and it is yours for the taking”- Agnes De Mille

So why not equip yourself with the powers of a dance style of your choice? Because, if a person is fit and happy from within, it reflects physically. You will feel younger, stronger, and more confident if you are consistent with your dance practice.

So give a fun angle to your workout sessions with passion dance classes from the convenience of your homes.

Continue Reading

health

Things To Know About Tests and Procedures Used to Diagnose Cancer

Published

on

Diagnose Cancer

Cancer diagnoses are a terrifying reality for many people, and the tests and procedures used to confirm them can be confusing and overwhelming. Understanding the different types of tests and methods used to diagnose cancer is essential for anyone who wants to make an informed decision about their care.

This blog post will discuss some critical things about tests and procedures used to diagnose cancer, including what they are, why they’re done, how they’re performed, and what results they can provide.

We’ll also discuss common treatments that may be recommended after a diagnosis. Many CROs manage clinical trials for various diseases, and some CROs specialize in oncology trials. Knowing more about how cancer is diagnosed can help you make decisions that will be vital in your fight against the disease. 

Imaging Tests for Cancer

Depending on the type of cancer, your doctor may order one or more imaging tests to help make a diagnosis. Imaging tests use x-rays, magnetic fields, sound waves, or radioactive substances to create pictures of the inside of your body. Some imaging tests are used to look for cancer, while others are used to find out how far it has spread.

Your doctor may order a computed tomography (CT) scan to look for cancer in your body. During a CT scan, you lie on a table, and an x-ray machine rotates around you, taking detailed pictures of your organs and structures. A CT scan can sometimes find cancers too small to be seen with other imaging tests.

Your doctor may also order a magnetic resonance imaging (MRI) scan to look for cancer in your body. An MRI uses powerful magnets and radio waves to create detailed pictures of your organs and structures. MRI scans can sometimes find cancers too small to be seen with other imaging tests.

Your doctor may also order an ultrasound exam to look for cancer in your body. During an ultrasound exam, a transducer device is placed against your skin. The transducer emits sound waves that bounce off tissues and organs inside your body and create echoes. These echoes are converted into images that can be seen on a monitor. Ultrasound exams can sometimes find cancers too small to be seen with other imaging tests.

Biopsy Procedures

Several types of biopsy procedures can be used to diagnose cancer. The type of biopsy procedure used will depend on the location and type of cancer being diagnosed.

  • A needle biopsy is a common type of biopsy procedure. A needle biopsy can be performed using a fine or core needle. A fine needle biopsy uses a thin needle to remove cells from the body. A core needle biopsy uses a giant hand to remove a small piece of tissue from the body.
  • A surgical biopsy is another type of biopsy procedure. A surgical biopsy involves removing all or part of the tumor for examination. This type of Biopsy is usually done under general anesthesia, which means you will be asleep during the procedure.
  • A skin biopsy is another procedure that can be used to diagnose skin cancer. A skin biopsy involves removing a small sample of skin for examination. This type of Biopsy can be done using a razor blade, punch Biopsy, or excisional Biopsy.

Endoscopic Procedures

Endoscopic procedures are a group of diagnostic tests and procedures using a long, thin tube with a light and camera attached. The tube is inserted through a small incision in the body or natural openings, such as the mouth. Endoscopic procedures allow your doctor to see inside your body without making a large incision.

There are many different types of endoscopic procedures, each with its own set of risks and benefits. Your doctor will discuss each procedure’s risks and benefits before deciding which is right for you.

Some standard endoscopic procedures used to diagnose cancer include:

  • Colonoscopy

A colonoscopy examines the large intestine (colon) lining for abnormalities. A colonoscopy can also remove polyps, which are growths on the colon lining that may become cancerous if left untreated.

  • Gastroscopy

Gastroscopy examines the stomach’s lining for abnormalities. A gastroscopy can also be used to remove polyps from the stomach lining.

  • Bronchoscopy

A bronchoscopy is used to examine the airways for abnormalities. A bronchoscopy can also take biopsies (tissue samples) from suspicious areas.

  • Endoscopic Ultrasound

For abnormalities, an endoscopic ultrasound examines the digestive organs (such as the stomach, small intestine, and colon). Endoscopic ultrasound can also be used to take biopsies from these organs.

  • Cystoscopy

A cystoscopy examines the bladder and urethra (the tube leading from the bladder to the outside of the body) for abnormalities. A cystoscopy can also be used to take biopsies from suspicious areas of the bladder or urethra.

Endoscopic procedures are usually performed on an outpatient basis, meaning you will not have to stay in a hospital overnight. The procedure may cause slight discomfort but should not cause severe pain. Your doctor will provide detailed instructions on preparing for your procedure and what you should expect during and after it.

Surgical Procedures

Many different types of surgical procedures can be used to diagnose cancer. The most common type of surgery is a biopsy, in which a small tissue sample is removed from the body for examination. Other surgeries used to diagnose cancer may include fine needle aspiration, core needle biopsy, and incisional Biopsy. Surgery is usually only performed if there is a suspicion of cancer-based on other tests, such as X-rays or CT scans.

In some cases, surgery may also be used to treat cancer. This type of surgery is often called an excisional biopsy or resection. The entire tumor or affected tissue area is removed from the body during this procedure. Surgery can also remove lymph nodes that may contain cancerous cells.

Molecular Diagnostics

Molecular diagnostics is a rapidly evolving field that offers new hope for more accurate, earlier, and less invasive cancer detection. Molecular tests are performed on a patient’s DNA to look for specific cancer-related changes (mutations). These tests can be used to detect the presence of cancer, to help diagnose the type and stage of cancer, and to guide treatment decisions.

Molecular diagnostics is still a relatively new field, and there is much ongoing research to improve its accuracy and broaden its applications. However, molecular tests are already used in clinical practice to inform cancer diagnosis and treatment decisions. For example, the genetic test known as fluorescence in situ hybridization (FISH) can detect certain chromosomal changes associated with specific types of cancer. FISH testing is often used along with other diagnostic tests, such as cytogenetic testing, for a more definitive diagnosis.

Molecular diagnostics holds excellent potential for improving cancer diagnosis and treatment. As this field continues to evolve and new technologies become available, researchers hope that molecular diagnostics will become an even more valuable tool in the fight against cancer.

Conclusion

A cancer diagnosis can be a complicated process, and many tests and procedures are used for diagnosis. We hope this article has provided you with an overview of the standard tests used to diagnose cancer so that you can feel more informed about the steps involved. It is essential to consult your doctor if you have any questions or concerns about the test results, as they can provide advice tailored specifically to your situation.

Continue Reading

Trending